Corso A., Gagetti P., Sorhouet Pereira C., Efron A., Rodriguez M., Faccone D., Moscoloni M.A., Regueira M. (Abstract)

6to Congreso Mundial (WSPID) Organizado por: WORLD SOCIETY FOR PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES”, con colaboración de la Sociedad Argentina de Pediatría. 18-22 de noviembre, Buenos Aires, Argentina

National Surveillance on Antimicrobial Resistance and Serogroups of Neisseria